27. 9. 2013

WTM2002A LCD řadič...

WTM2002A, CM2002 nebo MC2002 jsou řadiče/moduly pro LCD zobrazovače. Typický modul je zobrazen na obrázku a obsahuje driver HD44780:
Tyto moduly umožnují zobrazit text a slouží jako uživatelské rozhrání. Prakticky všechny tyto moduly mají společný protokol. Jeden z datasheetu co používám pro tyto moduly naleznete zde: Datasheet 2002 LCD driver. K dispozici je i český návod/manuál pro tento display na stránkach Pandatron.cz (Ovládání znakových LCD s řadičem HD44780 – 1. díl).

Jeden hezký projekt s podobným display-em naleznete zde: Display tweets on a character LCD
V tom projektu naleznete všechny zdrojáky a schéma zapojení a tak si můžete vytvořit svůj vlastní projekt.
Na webu Space invaders played on a 16×2 character display dokonce hrají známou hru Space Invaders.

S pozdravem
ViaExplore - Tomáš Kamenický


Žádné komentáře: