22. 5. 2016

ViaExplore - Teorie #7 Elektrický signál

Ve videu popisuji obecný signál, periodický, neperiodický, konstantní, náhodný, harmonický a neharmonický. Vysvětluji výpočet střední hodnoty a efektivní hodnoty elektrického signálu napětí, proudu, odporu, kapacity a indukčnosti.


Wiki: Signál
Wiki: Efektivní hodnota
Wiki: Náhodná veličina
Wiki: Barvy šumu

Jiří Petržela: analýza šumu v elektronických obvodech
Signál v čase a jeho spektrum

S pozdravem
ViaExplore - Tomáš Kamenický

Žádné komentáře: